(EN)

Welcome to the personal page of Ivaylo I. Panayotov!

This site is the portfolio of Ivaylo I. Panayotov. The page contains the following sections:
Comics, Storyboard, Animation, Gallery, Game-Art, Design, About the Artist. Under these rubrics are represented selected works some of which in process of development while others are fragments of finished products. The presentation of the site with its contents, aims to furnish information about the artist and to represent his abilities. The site ivopcomics.com has no profit purposes!

 
 (BG)

Добре дошли в личната страница на Ивайло И. Панайотов!

Този сайт представлява портфолио на Ивайло И. Панайотов. Страницата съдържа секции: Комикс, Сториборд, Анимация, Галерия, Гейм-Арт, Дизайн и За автора. Представени са избрани работи в съответните области, в процес на развитие във времето, както и части от завършени продукти. Целите на презентирането на този сайт, както и на неговото съдържание, са представяне и запознаване с възможностите на автора. Сайтът ivopcomics.com, няма търговска цел!